Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztah při poskytování služeb mezi

Jiří Šípek

IČ 752 326 34

se sídlem Kežmarská 545, 563 01 Lanškroun

dále jako

dodavatelem

a

klientem

 

 

1. REZERVACE TERMÍNU FOTOGRAFOVÁNÍ

Závaznou rezervací termínu se dodavatel zaručuje profesionálním přístupem a zpracováním zakázky. Rezervace termínu fotografování je platná v okamžiku uhrazení rez. poplatku.

2. DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Do týdne od termínu svatby klient obdrží odkaz na soukromou online prezentaci prvního výběru fotografií (cca 40ks). Celá svatební zakázka bude připravena cca do 6-8 týdnů.

3. AUTORSKÁ PRÁVA A PUBLIKACE FOTOGRAFIÍ

Všechny fotografie (digitální negativy, tisky pořízené fotografem apod.) jsou chráněny autorským zákonem. Fotografované osoby se zavazují využitím fotografií pouze za účelem své osobní prezentace jak ve formě elektronické, tak ve formě tištěné. Využití pro komerční účely (dodavatelem i klientem) podstoupením třetí straně (placená reklama apod.) je možné pouze se souhlasem jedné nebo druhé strany. Dodavatel se zavazuje publikovat fotografie s ohledem na soukromí a důstojnost fotografovaných osob. Všechny zvěřejněné fotografie na webových stránkách jirisipek.cz a sociálních sítích (Facebook, Instagram apod.) disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat (písemně nebo emailem).

4. POSTPRODUKCE FOTOGRAFIÍ

Fotografie dodavatel edituje/upravuje s citem a předává je v plném rozlišení a nejvyšší kvalitě. Vzhledem k tomu, že je svatba převážně reportážní focení, edituje se expozice, kontrast, jas, barevnost a u portrétních fotek i malé nedostatky (např. jizvy a pupínky). Prioritním cílem je tvořit přirozené emotivní fotografie, které budou klientovi dělat radost, proto je různé žehlení pleti a formování postav v rozporu s filozofií dodavatele. Digitální negativy ve formátu RAW není dodavatel povinen klientovi poskytnout.

5. ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

Digitální negativy ve formátu RAW jsou archivovány po dobu 2 měsíců od odevzdání zakázky, poté jsou tyto negativy, v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, smazány bez možnosti obnovení. Fotografie ve formátu JPG se archivují po dobu dvou let. Pokud klient fotografie ztratí nebo dojde k jinému poškození, může si během doby archivace zdarma vyžádat jejich znovuzaslání online.

6. SOUHLAS S POUŽITÍM FOTOGRAFIÍ

Souhlas klienta s použitím fotografií je součástí smlouvy. Délka souhlasu se sjednává na dobu 15 let od data pořízení fotek, výhradně za účelem prezentace práce dodavatele.

7. ZÁRUKA, REKLAMACE A ODSTRANĚNÍ VAD

Podpisem smlouvy klient potvrzuje, že se seznámil se stylem fotografování a způsobem zpracování svatebních fotografických zakázek, v tomto smyslu nebude brán na pozdější reklamace zřetel. Dodavatel potvrzuje, že se seznámil s požadavky klienta na zpracování jeho zakázky a zaručuje se profesionálním přístupem a zpracováním. Dodavatel poskytuje záruku po dobu 24 měsíců od předání díla na doplňkové služby jako je fotokniha, tištěné fotografie apod. a zavazuje se případné závady odstranit. Potvrzuje, že výrobu fotoknih, tisk fotografií apod. zajišťují kvalitní a ověření dodavatelé. Reklamace tisku fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby nebo špatné manipulace (deformace, škrábance a jiné viditelné vady), nikoli na základě barevnosti či světlosti/tmavosti tisku.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Rezervační poplatek je splatný do týdne od potvrzení rezervace fotografem. Zbývající částka za služby je splatná nejpozději v den svatby, hotově nebo převodem.

9. ZRUŠENÍ REZERVACE / ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Klient i dodavatel mají právo na zrušení rezervace/odstoupení od smlouvy pokud jedna nebo druhá strana nedodrží/poruší dohodnuté smluvní podmínky. Vzhledem ke skutečnosti, že dodavatel již rezervovaný termín nenabízí dalším klientům, je rez.poplatek nevratný. Pokud nastane nepředvídatelná životní situace, kdy je klient nucen svatbu zrušit/přeložit (úraz, dlouhodobá nemoc apod.), dodavatel klientovi umožní rezervovat si náhradní termín nebo využít jiný druh fotografování (rodinné, těhotenské apod.). Pokud se dodavateli/klientovi podaří najít jiného zájemce o rezervaci, je rez.poplatek vratný v plné výši.

10. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávání osobních údajů definují Podmínky užití a ochrany osobních údajů

11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tyto OP jsou platné od 1. 5. 2018

2. Objednáním služeb klient potvrzuje, že je s těmito OP srozuměn, vyjadřuje svůj souhlas s jejích zněním a že je v plném rozsahu akceptuje